Fantastisk melding til Sigd i Dag og Tid

4. november 2016Nyhende

Dag og Tids lyrikkmeldar Sindre Ekrheim har meldt Sigd – og det er ei på alle vis veldig god melding: «Gjennom å byte synsvinklar, by på ei variert typografisk utforming, ved å veksle mellom rytmiske diktsekvensar og prosastykke der indre monologar vert presenterte, lagar Lillegraven ein mangslungen mosaikk der natur, historie og livssoge vert vovne … Read More