Intervju i Vårt land

Eg har blitt intervjua om dei to nye bøkene mine i fleire aviser, men berre intervjuet i Vårt land ligg gratis ute – det kan du lese her om du vil.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin