Lansering av «Å lytte til hakkespetter»

18. oktober blei boka
Å lytte til hakkespettter. Naturen som terapeut lansert i festsalen på Modum Bad. Sjølv har eg bidratt med 7 intervju til boka, blant anna med 5 tidlegare pasientar. Det har vore mange sterke historiar og mykje kjærleik til naturen. Her er TV Modum sitt innslag frålanseringa.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin